Tin tức » Tin công ty

Thông báo Giới thiệu các Trưởng, Phó tầng Tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La (29/4/2016)

LIÊN DANH:

CÔNG TY CP ĐTKD VÀ PTHT KCN PHÚC HÀ

CÔNG TY CPĐT-TV & XD VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

 

Số:   /TB-PHUCHA-VINACONI

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016        

THÔNG BÁO

V/v: Giới thiệu các Trưởng, Phó tầng nhà chung cư

“Tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La”

 

 Kính gửi: Các chủ sở hữu tại nhà chung cư Tổ hợp CCCT Nam Xa La.

Để chuẩn bị cho công tác hội nghị Nhà chung cư lần 1 đạt kết quả tốt đồng thời  cập nhật thông tin nhanh giữa Chủ đầu tư và các Cư dân tại nhà chung cư Nam Xa La. Liên danh Chủ đầu tư Thông báo tới toàn thể các chủ sở hữu tại các tầng của dự án “Tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La”  đề nghị họp giới thiệu các Trưởng, Phó tầng gửi về Liên danh Chủ đầu tư (Theo mẫu Biên bản họp đính kèm).

1.      Số lượng thành viên Trưởng, Phó tầng:

-         Trưởng tầng: 01 người

-         Phó trưởng tầng: 01 người

2.      Tiêu chuẩn về người được giới thiệu.

 Người được giới thiệu làm trưởng, Phó tầng tòa nhà chung cư Nam Xa La phải đảm bảo các yêu cầu sau:

-      Tự nguyện tham gia khi được các Chủ sở hữu cùng tầng giới thiệu;

-      Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không có tiền án, tiền sự;

-      Có lý lịch rõ ràng;

-      Phải là chủ sở hữu và đang sinh sống trực tiếp tại các căn hộ thuộc tòa nhà CC Nam Xa La;

-      Có đủ uy tín và thời gian tham gia hoạt động;

-      Được giới thiệu và nhất trí thông qua đạt trên trên 50% số chủ sở hữu cùng tầng, cùng tòa nhà.

Danh sách giới thiệu Trưởng tầng và Phó tầng được thực hiện theo mẫu Biên bản đính kèm thông báo này và gửi về Liên danh chủ đầu tư theo địa chỉ sau:

-      Đơn vị Quản lý vận hành

-      Địa điểm: Sảnh tầng 1, tòa CT2 – Tổ hợp CCCT Nam Xa La

-      Thời gian gửi chậm nhất là ngày: 10/05/2016.

Liên danh Chủ đầu tư trân trọng thông báo tới các Chủ sở hữu biết và phối hợp thực hiện.

            Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu VT 02 Công ty LD.

  LIÊN DANH:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ XD VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐTKD VÀ PTHT KCN PHÚC HÀ

 

(Xem văn bản gốc tại Thư viện hình ảnh trên trang Web)

Danh mục

Thư điện tử

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo: david_boy20vn

Yahoo: tranthuyhuong2007

Thông tin hữu ích

Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ

Ai đang xem

 Lượt truy cập: 168584
 Đang online: 10