Tin tức » Tin công ty

Thông báo Công tác chuẩn bị và kế hoạch Hội nghị nhà chung cư lần 1 Tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. (29/4/2016)

LIÊN DANH:

CÔNG TY CP ĐTKD VÀ PTHT KCN PHÚC HÀ

CÔNG TY CPĐT-TV & XD VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

 

Số:   /TB-PHUCHA-VINACONI

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016        

THÔNG BÁO

V/v: Công tác chuẩn bị và Kế hoạch hội nghị Nhà chung cư lần 1

Tổ hợp chung cư cao tầng Nam Xa La

Kính gửi: Các chủ sở hữu tại nhà chung cư Tổ hợp CCCT Nam Xa La.

Để công tác tổ chức và hội nghị Nhà chung cư đạt kết quả tốt. Liên danh Chủ đầu tư Thông báo tới các Chủ sở hữu về các tài liệu Chủ đầu tư đã dự thảo và kế hoạch tổ chức hội nghị để các chủ sở hữu biết và tham gia đóng góp ý kiến.

Theo Thông báo của liên danh Chủ đầu tư ngày 31/03/2016, kế hoạch tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 1 được thực hiện tiếp như sau:

1.      Kế hoạch tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần 1:

TT

Kế hoạch

Nội dung chính

Thành phần triển khai

Ngày thực hiện

1

Thông báo kế hoạch  hội nghị và các VB dự thảo xin ý kiến cư dân

CĐT hoàn thiện các văn bản, lập kế hoạch hội nghị

LD CĐT thông báo trên Loa, dán thông báo tại Bảng tin tại tầng hầm, các sảnh tòa nhà, đăng trên wetsie của CĐT, gửi UBND phường.

  Ngày 29/4/2016

2

Thông báo kế hoạch giới thiệu Trưởng , Phó tầng

Giới thiệu Trưởng, Phó tầng 

LD CĐT thông báo trên Loa, dán thông báo tại Bảng tin tại tầng hầm, các sảnh tòa nhà, đăng trên wetsie của CĐT.

 Ngày bắt đầu Từ ngày 29/4 đến ngày 10/5/2016

3

Triển khai bầu Trưởng, Phó tầng

-Căn cứ thông báo ngày 29/04/2016 của CĐT và tình hình cụ thể các tầng chủ động  họp thống nhất giới thiệu 01 Trưởng tầng và 01 Phó tầng. Lập Biên bản họp theo mẫu tại TB của CĐT, trong Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các chủ sở hữu tham gia giới thiệu.

-Trưởng, Phó tầng phải có trên 50% số căn hộ đang ở ổn định tại tầng giới thiệu.

- Trưởng tầng có trách nhiệm gửi Biên bản họp cho CĐT chậm nhất ngày 10/5/2016.

Tất cả các cư dân trong từng tầng

 

Từ 29/4-10/5/2016

4

Họp giới thiệu danh sách nhân sự đưa ra bầu vào ban quản trị khi tiến hành Hội nghị nhà chung cư

Trưởng các tầng hoặc phó tầng (nếu vắng Trưởng tầng) họp với LD CĐT giới thiệu các ứng viên bầu vào BQT tòa nhà (Bao gồm người được đề cử và người tự ứng cử) gửi CĐT góp ý kiến xây dựng dự thảo văn bản hội nghị.

Các trưởng tầng , LD CĐT, UBND Phường, Tổ dân phố

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày các tòa nhà bầu xong các Trưởng, Phó tầng

5

Hội nghị trù bị

Thống nhất chương trình và các VB hội nghị

Các Trưởng tầng hoặc phó tầng (nếu vắng trưởng tầng), LD CĐT, UBND Phường, Công an Phường, Tổ dân phố, các ứng viên tham gia bầu vào BQT

Sau cuộc họp giới thiệu danh sách nhân sự tham gia vào BQT, thời gian chính thức do cuộc họp thống nhất.

6

Hội nghị chính thức

CĐT chủ trì Hội nghị theo đúng các chương trinh, nội dung và quy chế đã được lấy ý kiến cư dân và đã thống nhất tại Hội nghị trù bị

LD CĐT, Đại diện các chủ sở hữu trong tòa nhà chung cư Nam Xa La, UBND Phường, Quận, Công an Phường, tổ dân phố.

Sau khi hội nghị trù bị xong. Thời gian chính thức do Hội nghị trù bị thống nhất.

2.      Các văn bản dự thảo:

-         Dự thảo Quy chế hội nghị nhà chung cư lần 1;

-         Dự thảo Quy chế bầu Ban Quản trị; Quy chế hoạt động BQT; Quy chế thu chi;

-         Nội quy Nhà chung cư.

Liên danh Chủ đầu tư trân trọng thông báo tới Quý Cư dân được biết và phối hợp thực hiện.

            Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu VT 02 Công ty LD.

  LIÊN DANH:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN VÀ XD VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐTKD VÀ PTHT KCN PHÚC HÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Xem bản gốc tại Thư viện hinh ảnh trên trang chủ)

Danh mục

Thư điện tử

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo: david_boy20vn

Yahoo: tranthuyhuong2007

Thông tin hữu ích

Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ

Ai đang xem

 Lượt truy cập: 168585
 Đang online: 5