Tin tức » Tin công ty

Lịch nghỉ tết dương lịch ngày 01 tháng 01 năm 2015 (24/12/2014)


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

TƯ VẤN & XÂY DỰNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:  69/TB-VINACONI

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014.

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch nghỉ Tết dương lịch 2015.

 


Kính gửi:          Các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty.

 

Công ty Vinaconi trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2015 cụ thể như sau:

1.   Công tác khánh tiết: Tại Văn phòng Công ty và Nhà khách 3A, treo cờ Tổ quốc và Băng rôn chào mừng năm mới từ ngày 31/12/2014 đến hết ngày 04/01/2015

2.   Thời gian nghỉ:               01 ngày thứ 5 ngày 01/01/2015.

3.   Lịch trực:

          - Lãnh đạo Công ty trực chỉ huy theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc khi cần .

          - Tổ Quản lý dự án báo cáo lịch trực cho Liên danh Chủ đầu tư.

- Tổ xe phân công lịch trực đảm bảo thời gian đưa đón Tổng giám đốc trong thời gian nghỉ Lễ.

- Quản lý Nhà khách 3A phân công lịch trực các ngày nghỉ Lễ đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ bình thường.

4. Công tác vệ sinh: Tổng vệ sinh nơi làm việc vào 16h thứ tư ngày 31/12/2014.

5. Công tác đảm bảo an ninh trật tự:

- Các phòng phối hợp với Tổ bảo vệ kiểm tra an toàn về tài sản, trang thiết bị điện, và công tác phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

- Tổ bảo vệ bố trí lực lượng bảo vệ trực (24/24h) trong thời gian nghỉ Lễ, đảm bảo công tác an ninh trật tự và an toàn về tài sản trong và ngoài khu vực Công ty cũng như tại các mục tiêu bảo vệ.

Trưởng các phòng/ban, đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung thông báo để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

        Nguyễn Văn Đoàn       

 

Danh mục

Thư điện tử

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo: david_boy20vn

Yahoo: tranthuyhuong2007

Thông tin hữu ích

Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ

Ai đang xem

 Lượt truy cập: 168583
 Đang online: 3