Slot Game Online Malaysia Công ty Cổ Phần đầu tư tư vấn và Xây dựng Việt Nam - Vinaconi

Giới thiệu » Ban lãnh đạo

 

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 


1. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC:

 

            Ông Nguyễn Văn Đoàn.

 

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
 

            ................................

 

3. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT:


             
Danh mục

Thư điện tử

Hỗ trợ trực tuyến


Yahoo: david_boy20vn

Yahoo: tranthuyhuong2007

Thông tin hữu ích

Giá vàng
Loại Mua Bán
Tỷ giá ngoại tệ

Ai đang xem

 Lượt truy cập: 224806
 Đang online: 2